Contact rapid

Ana Maria TULUC
Sibiu, Piata Mare Nr. 16, Romania
+40748.246.397
office@mediere-sibiu.ro

Evenimente

  • ASOCIATIA PROFESIONALA A MEDIATORILOR TRANSILVANIA Asociatia Profesionala a Mediatorilor Transilvania din Sibiu reprezinta un program curajos, prin intermediul caruia, 4 mediatori autorizati din Sibiu, si anume, Tuluc Ana Maria, Sarac – Luncasu Mircea, Covatariu Paula si Ivanov Nicolae Gabriel, si-au luat angajamentul ca vor reusi sa ajute sibienii sa-si resolve conflictele altfel decat in sala de judecata.
  • Medierea, procedura prealabila obligatorie de la 1 octombrie 2012 Cu 148 voturi pentru, contra – 5 voturi, abtineri -10, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege prin care părțile, înainte de a apela la instanță sunt obligate să parcurgă o primă etapă din procedura de mediere.

Regulament de publicitate a mediatorilor si a formelor de exercitare a profesiei de mediator

REGULI DE PUBLICITATE A MEDIATORILOR SI

A FORMELOR DE EXERCITARE A PROFESIEI DE MEDIATOR

 

ART.1. În exercitarea profesiei si în legatura cu aceasta, mediatorul este independent profesional si, în limitele legii, nu poate fi supus nici unei îngradiri sau presiuni de orice tip. 

ART.2. Reputatia mediatorului se sprijina pe competenta si demnitate. 

ART.3. (1) Mediatorul este autorizat sa informeze publicul despre activitatea pe care o desfasoara, cu conditia ca informatia sa fie fidela, veridica si cu respectarea secretului profesional, precum si a tuturor principiilor esentiale ale profesiei si a prezentelor Reguli de publicitate.

(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, se interzice folosirea de mentiuni comparative, nereale sau exagerate despre activitatea si experienta mediatorului, sau care contin promisiuni de rezultat al medierii, precum si indicatii referitoare la identitatea clientilor, fara acceptul expres al acestora.

(3) Mijloacele de publicitate ale mediatorilor si ale formelor de exercitare a vor fi folosite numai pentru promovarea si ofertarea  serviciilor  de mediere si  nu pot fi folosite  pentru reclama în scopul dobândirii de clientela pentru alta activitate proprie sau  in interesul unor terti.

(4) Este interzisa utilizarea publicitatii negative impotriva altor mediatori prin orice mijloc de comunicare la care accesul este public.

 

ART.4. (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot utiliza pentru oferta de servicii de solutionare a disputelor prin mediere una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:

a) plasarea unei firme;

b) anunturi de publicitate potrivit prezentelor Reguli de publicitate;

c) anunturi si mentiuni în anuare, carti de telefon sau alte publicatii;

d) material publicitare  profesionale sau/si pentru participare la evenimente

e) oferta de servicii prin  corespondenta  si carti de vizita profesionale;

f) site Internet.


(2) Nu este permisa  acordarea de consultatii si/sau  desfasurarea  in public , inclusiv difuzarea în tot sau în parte  a sedintelor de mediere a unor cazuri reale, prin orice mijloc de comunicare în masa,  inclusiv prin internet, emisiuni radiofonice sau televizate, etc

 

ART.5. (1) Firma formei de exercitare va fi amplasata la sediul profesional.

(2) Firma, va avea dimensiunea maxima de, 90 cm x 200 cm  si cuprinde obligatoriu urmatoarele elemente:

a. România si Consiliului de Mediere, inclusiv sigla acestuia

b. denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator conform avizului Consiliului de mediere

c. adresa completa a sediului profesional-optional

d. date de contact ale formei de exercitare a profesiei de mediator-optional

e. pozitia la care este înscris în Registrul Formelor de Exercitare a profesiei de mediator.

 

(3) Mediatorul va afisa în interiorul sediului profesional autorizatia de mediator, copie sau original, precum si avizul formei de exercitare în sintagma „Avizat de Consiliul de Mediere prin Hotarârea Nr. __ din data de _________”.-

 

Art 6

 Formele de exercitare a profesiei de mediator pot publica anunturi cu ocazia stabilirii sau schimbarii sediului profesional precum si a modificarii formelor acestora

 

Art 8 ramane forma initiala

 

ART. 9. (1) Formele de exercitare a profesiei si mediatorii pot avea site propriu de Internet, bloguri, etc. care pot cuprinde mentiuni referitoare la activitatea desfasurata,

(2) Continutul si modul de prezentare al site-ului de Internet, blog, al mediatorilor sau al formelor de exercitare a profesiei de mediator  trebuie sa respecte demnitatea si onoarea profesiei, a altor mediatori , precum si secretul profesional.

 (3) Site-ul sau blogul  precum si orice forme electronice de afisare sau prezentare care se aplica in cazul internetului  nu pot cuprinde nici o intercalare cu caracter de reclama sau mentiune publicitara pentru un produs sau serviciu diferit de activitatile prevazute de Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

(4) Site-ul sau blogul  precum si orice forme electronice de afisare sau prezentare care se aplica in cazul internetului  nu pot contine legaturi directe sau indirecte catre alte adrese de Internet (link-uri) al caror continut ar fi contrar principiilor esentiale ale profesiei de mediator si nu poate prelua informatii din alte surse, fara mentionarea expresă a sursei şi a datei la care a fost preluată informaţia.

(5) Pentru realizarea obiectivelor mentionate la alineatul (4), forma de exercitare a profesiei detinatoare a site-ului de Internet sau mediatorul detinator al blogului trebuie sa asigure cel putin o data pe an vizitarea si evaluarea paginilor proprii si a paginilor la care este permis accesul pe baza legaturilor realizate prin intermediul site-ului propriu si trebuie sa dispuna fara întârziere eliminarea lor, daca continutul si forma acestora sunt contrare principiilor esentiale privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator sau sunt facute în scop comercial.

(6) Utilizarea adreselor de corespondenţă postale sau electronice publicate de CdM în Tabloul mediatorilor pentru transmiterea a unor mesaje denigratoare la adresa  mediatorilor  autorizaţi.

 

ART. 10. Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentele Reguli privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de mediator constituie abatere în conformitate cu art.38 lit.e din Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediatorsi se sanctioneaza disciplinar conform dispozitiilor lefii si ROF .

Data: 22 Aug. 2012